گواهینامه سطح A

گواهینامه سطح A

هنرجویانی که پس از طی مراحل مختلف و کشب امتیازات لازم در آزمون های عملی و تستی موفق به دریافت امتیاز سطح A می شوند می توانند به عنوان مربی و مدرس با شرکت همکاری نمایند.

به این افراد خبره کارت طلایی یا پژوهشگر و متعادل ساز حرفه ای اعطاء می گردد و به آنان اجزاه داده می شود تا آخرین سطح مهارتی نسبت به ارائه ی خدمات مشاوره ی تعیین سطح اقدام نمایند .