گردهمایی مربیان و مدرسان شرکت مکاپ – 12 بهمن ، تالارطلائیه