منو
30.4 C
Tehran
دوشنبه، 8 خرداد 1402

ضوابط و شرایط اعطاء امتیاز دفاتر نمایندگی معین (استانی)

الف- شرایط اخذ امتیاز نمایندگی  معین  :
متقاضی باید دارای شرایط و امکانات زیر باشد:
۱ – دارا بودن مکان و ظرفیت فعالیت حداقل ۱۰۰مترمربع.
۲ – دارا بودن امکانات و تجهیزات اداری مورد نیاز از قبیل:
میز و صندلی مورد نیاز- فایل- لوازم اداری- فاکس- رایانه و ملحقات- نشانی اینترنتی- وب سایت و امکان فعالیت در فضای مجازی.
۳ – تشکیل پرونده به شرح ذیل:
۵ قطعه عکس۴×۳ تمام رخ رنگی (عکس خانم های متقاضی باید با حجاب کامل باشد) + کپی از تمام صفحات شناسنامه + کپی کارت ملی پشت و رو + کپی
آخرین مدرک تحصیلی + (کپی کارت پایان خدمت در مورد آقایان) + تکمیل فرم تقاضانامه + تکمیل فرم قرار داد + (ارائه ی رضایتنامه همسر در مورد خانم های متقاضی)
۴ –  ارائه ی لیست عوامل و کارکنان با مشخصات کامل.(نام-نام خانوادگی-تحصیلات-سمت-تلفن همراه)
۵ –  پرداخت مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  جهت اخذ امتیاز نمایندگی معین در استان.(البته تعرفه اخذ امتیاز نمایندگی در استان های مهم و کلان شهرها توافقی خواهد بود و بطور قطع
از این مبلغ بالاتر است)
ب- نحوه ی پرداخت نقد و اقساط :
استان: نقداً ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان و اقساط به شرح: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان نقد و الباقی به صورت توافقی و حداکثر ظرف مدت سه ماه باید تسویه حساب قطعی شود.
(البته تعرفه اخذ امتیاز نمایندگی در استان های مهم و کلان شهرها توافقی خواهد بود و بطور قطع از این مبلغ بالاتر است)
ج- مدارک و المان های برند شرکت مکاپ ، قابل ارائه به دفاتر نمایندگی :
۱ –  صدور پروانه امتیاز نمایندگی.                                -۲  لمینیت تبلیغاتی                  ۳ – ساخت وب سایت زیر نظر سایت شرکت بین المللی مکاپ
۴ –  ارائه مدارک و گواهینامه های  معتبر.                  ۵ – تابلو استیل ۵۰*۳۰              ۶ – تبلیغات نمایندگی در سایت و معرفی مدیر عامل
۷ – ۵ عدد پرچم رومیزی و یک پرچم بزرگ
د- حدود اختیارات و وظایف دفاتر نمایندگی :
۱ – تبلیغ و اطلاع رسانی در خصوص معرفی خدمات و طرح ها و فعالیت های شرکت مکاپ در محدوده جغرافیایی تعیین شده ((حد و مرز نمایندگی)).
۲ – اقدام به شناسایی فعالان عرصه سلامت و زیبایی ((اعم از سالن داران یا آموزشگاه داران فعال و یا سایر فعالان در زمینه آرایش و زیبایی)).
۳ – جذب ، پذیرش و دریافت مدارک و تشکیل پرونده از متقاضیان نمایندگی  خاص در سراسر محدوده تعیین شده نمایندگی . (  نمایندگی های معین  موظفند در هر شهر
نمایندگی خاص با  ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی شرکت مکاپ ، برا جذب کنند و به شرکت بین المللی مکاپ معرفی کنند)
۴ – برنامه ریزی و هماهنگی لازم با دفتر مرکزی شرکت جهت برگزاری دوره های آموزش تخصصی،حرفه ای و پیشرفته و ارائه خدمات و تسهیلات شرکت به متقاضیان
نمایندگی یا مدیران،کارکنان،مربیان و فعـالان آرایش و زیبایی که در سـالن ها  و آموزشگاه ها و … فعالیت دارند و علاقه مند به  برخـورداری از خدمات و تسهیـلات شـرکت
هستند یا علاقه مند به همکاری و یا حضور در دوره های آموزشی و یا تورهای آموزشی و تفریحی و انواع همایش ها و  پروژه های استانی و ملی  هستند .
۵ – ارائه خدمات و تسهیلات که از سوی دفتر مرکزی اختیار آن به مدیریت دفاتر نمایندگی  سپرده می شود ( و متعاقباً اعلام می گردد ).
۶ –  تعامل و همکاری نزدیک با مسئولین شهریا استان و هرگونه اقدام و فعالیت مطابق با ضوابط و قوانین و با اطلاع دفتر مرکزی.
ه- امور مالی و سهم دفاتر نمایندگی  از محل درآمدها:
۱ – به ازاء جذب و پذیرش متقاضیان مربیگری یا مدرسی یا نمایندگی از محل اصل وجوهات دریافتی در این خصوص به شرح ذیل سهم مالی و حق الزحمه دفتر نمایندگی توسط
حسابداری  شرکت تعیین و پرداخت میگردد:
۱ – ۱ – چنانچه دفتر نمایندگی (معین)درطول هرماه مبادرت به پذیرش مربی یا مدرس یا نمایندگی خاص حداکثر تا سقف  ۳نمایندگی نماید ازمحل اصل وجوهات دریافتی به
ارزش۳۰% پرداخت  می گردد.
۱ – ۲ – چنانچه دفترنمایندگی(معین)درطول هر ماه مبادرت به پذیرش مربی یا نمایندگی خاص از۵ متقاضی به بالا نماید ، از محل اصل وجوهات دریافتی به ارزش۲۵% پرداخت می گردد.
۱ – ۳ – چنانچه دفترنمایندگی(معین)در طول هر ماه مبادرت به پذیرش مربی یا نمایندگی خاص از۶متقاضی به بالانماید ،  ازمحل اصل وجوهات دریافتی به ارزش ۳۰% پرداخت می گردد.
۲ – از محل تشکیل و  ثبت نام  دوره های آموزشی  به  ازاء معرفی و  ثبت نام  هر نفر از اصل  وجوهات  به شرح ذیل سهم مالی  و حق الزحمه  دفتــر نمایندگی معین است  که
توسط  حسابداری شرکت تعیین و پرداخت می گردد.(لازم به تذکر است که از آنجا که دفاتر نمایندگی خــاص زیر نظر نمایندگی های معین اداره می شوند ، درصد ســـود
مذکور در این آیین نامه صرفاً به دفاتر معین پرداخت می گردد و متقابلاً دفاتر معین می بایستی حق الزحمه ی درصدی نمایندگی خاص را به نحــوی که موجب رضایتمندی و
تقویت انگیزه بشود ، به صورت توافقی بپردازد و صورت جلسه توافق حاصله را به دفتر مرکزی به عنوان سند رسمی اعلام و ارسال نماید .
۲ – ۱ – تا سقف ۱۰ نفر %۲۰ از اصل وجه.                        ۲ – ۲ – بالای ۱۰ نفر تا ۲۰ نفر %۲۵ از اصل وجه.                  ۲ – ۳ – بالای ۲۰ نفر %۳۰  از اصل وجه.
تذکر:حق الزحمه استادان و هزینه صدور مدارک و گواهینامه ها به عهده شرکت مکاپ است .
۳ –  از محل ثبت نام تورهای داخلی و خارجی به شرح ذیل:
۳ – ۱ – تا سقف ۵ نفر۲۵ % از سود خالص.                   ۳ – ۲ – از ۶ تا ۱۰ تفر %۳۰  از سود خالص.                            ۳ – ۳ – بالای ۱۰ نفر۳۵ % از سود خالص.
۴ –  از محل فروش محصول – برگزاری همایش – نکوداشت و سایر پروژه ها مطابق با اعلام دفتر مرکزی.
تذکر:
۱ –     دفاتر نمایندگی  حق دریافت وجوهات را ندارند و صرفاً دریافت هر گونه وجهی باید به حسابی که شرکت مکاپ معرفی می نماید باشد.
۲ – چنانچه نمایندگی های  معین از عهده وظایف و تعهدات خود  به شرکت تا حداکثر ۶ ماه کاری  برنیایند ، شرکت  حق دارد  مبادرت  به  جایگزین کردن  و  معرفی  نمایندگی
جایگزین  و  اعطای امتیاز خود به غیر نماید.
اینجانب شروح ضوابط و شرایط اخذ امتیاز نمایندگی  دفاتر خاص یا معین  شرکت مهدکارآفرینان پگاه پایا را با دقت خواندم و همه ی  شرایط  و ضوابط  را پذیرفتم  و  مراعات
همه ی آنها را نیز تعهد می نمایم  و متقاضی اخذ نمایندگی معین(استانی)
در استان :………………………………………………….  به نشانی :………………………………………………………………………………………………………………….هستم .
ضمناً چنانچه اینجانب پس از امضای این تقاضانامه به هر دلیلی اعلام انصراف از اخذ امتیازات نموده و تقاضای فسخ قرارداد نمایم شرکت  می تواند  به  شرح  ذیل  مبادرت  به
کسر هزینه ها از محل وجوهات پرداختی اینجانب به شرکت نماید :
۱ –  بعد از تکمیل فرم تقاضانامه %۵۰  از اصل وجه (یعنی از کل وجه قرارداد) کسر می گردد.
۲ –  حداکثر تا یک ماه پس از امضای قرارداد %۸۰  از اصل وجه(یعنی از کل وجه قرارداد)  کسر می گردد.
۳ –  بعد از تسویه حساب کامل به هیچ وجه، وجهی مسترد نمی گردد .
لذا بدیهی است بنده با اطلاع کافی و لازم از شرایط و ضوابط این تقاضانامه را به امضاء و تأیید می رسانم و خود را موظف و متعهد به مراعات همه ی ضوابط مندرج در قرارداد
و بندها و ضوابط فرم های تعهدبه شرکت مهدکارآفرینان پگاه پایا می دانم وحق داوری و نتیجه گیری کامل را از خود سلب و درحدود اختیارات شرکت مهدکارآفرینان پگاه پایا
می دانم و هر نوع رسیدگی و رفع اختلاف های احتمالی صرفاً در تهران قابل بررسی است.
نام و نام خانوادگی متقاضی :
تاریخ :                                            امضاء و اثر انگشت

- تبلیغات -
☎️ تماس با ما