الف) درخواست متقاضی          

جناب آقای حاج حسینی

مدیر عامل محترم شرکت مهد کارآ فرینان پگاه پایا (مکاپ)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب :                      فرزند :         به شماره شناسنامه :             کد ملی :                            متولد :      /     /    ۱۳              تلفن تماس :                     و شماره همراه :

    با اطلاع کامل از موضوع فعالیت و حدود و اختیارات آن شرکت از جنابعالی درخواست اخذ امتیاز نمایندگی  معین O     خاص O   آن شرکت را به آدرس ذیل  می نمایم . در ضمن در صورت موافقت جنابعالی و قبل از هر گونه اقدام قانونی توسط آن شرکت بابت امتیاز نمایندگی به اینجانب،کلیه مدارک و تعهدات لازم را نیز دراختیار دفتر نظارت رسیدگی امور شعب و نمایندگی های آن شرکت قرارخواهم داد.

نشانی متقاضی بابت نمایندگی:

قبلاً از همکاری و توجه جنابعالی کمال تقدیر و تشکر را دارم.

 

                                                                                            تاریخ، امضاء و اثر انگشت متقاضی

 

 ب) نظر معاون توسعه دفاتر نمایندگی :

با توجه به درخواست متقاضی و نتیجه بررسی های به عمل آمده ، در صورت موافقت هیئت مدیره محترم ، اعطای امتیاز نمایندگی به شرح تقاضای فوق بلامانع است .                                        

                                                                                                                                            مائده اکبری

 

ج) دستور مدیر عامل :

دفتر نظارت و پیگیری امور شعب و نمایندگی ها

با سلام

با عنایت به موافقت هیئت مدیره با درخواست فوق نسبت به تشکیل پرونده و اخذ مدارک و تضامین لازم حد اکثر تامورخ      /    /    ۱۳  اقدام نموده و نتیجه را به اینجانب اعلام نمائید .

 

حسین نورالدین حاج حسینی

                                                                                            مدیر عامل شرکت بین المللی مکاپ