مقدمه :

            آنچه مسلم است پرداختن به موضوع کار و کارآفرینی از زوایای مختلف در جامعه ی ایران اسلامی امری قابل توجه و لازم الاجراء است . كار آفريني قدرت شگرفي در تغيير و تحول جامعه دارد و همه جوامع نيازمند كار آفرينام و فعاليتهاي كارآفرينان هستند . زيرا آنان همچون خون حيات بخش به نو آوري و خلق ثروت پرداخته و به توسعه و پايه اي اقتصادي و ايجاد فرصتهاي شغلي كمك مي كند توسعه كارآفريني در همه كشور هاي جهان از اهميت بالايي برخوردادر است و دولتها در اين زمينه اقدامات و برنامه هاي متعدد و متنوعي را طراحي و اجراء نموده اند .

   در ايران نيز توجه به كارآفر يني افراد كار آفريني از جايگاه ويژه اي برخوردار است و يكي از اقدامات مهم در زمينه ترويج و توسعه كارآفريني ، فرهنگ سازي و نكوداشت كارآفرينان تلقي مي شود ، زيرا از اين طريق افراد موفق و الگوهاي برتر به عموم جامعه بخصوص جوانانم معرفي مي شود تا روش و منش آنان مورد استفاده م عمل قرارگيرد . لذا در طرح شناسايي كارآفرينان با هدف شناسايي و طبقه بندي آنان و تهيه فايل اطلاعاتي كارآفرينان هدايت ، مشاوره ، آموزش كار آفرينان و انتخاب كارآفرينان برتر توسط اين شركت و با همكاري وزارت كار كه متولي اصلي اين امر مي باشد مي گردد تا از اين طريق فعاليت كار آفرينانه كسب و كار هاي نو و فرصتهاي شغلي جديد در تمامي حوزه ها افزايش يابد . با توجه به اهميت اجراي اين طرح ، مشاركت مسئولانه مديران و كارشناسان آن وزارت خانه و همچنين سازمانهاي كار و آموزش فني و حرفه اي استانها ، سازمانها و دستگاههاي اجرائي ، صنوف ، اتحاديه ها و كارآفرينان وزارت بازرگاني و ساير نهادهاي ذيربط در اجراي هرچه بهتر اين فعاليت مهم و ضروري مي باشد .

    وزارت كار و امور اجتماعي  با تنوع بسیار زیاد و قابلیت های فی ذاته متنوع و متکثر می تواند با ایجاد شبکه ی کار آفرین در خود ، بخش عمده ای از نیازهای کاری و اشتغالزایی کشور را سامان داده و سهم بسزایی در اشتغالزایی مولد در کشور داشته باشد .

        لذا در این راستا هم اندیشی مدیران کارآفرین کشور به منظور فراهم سازی و زمینه سازی تفاهم و مشارکت ارگان ها ، نهادها ، تشکلهای صنفی و اتحادیه ها و حتی تشکلهای کارآفرین کشور نکته ای قابل توجه و مهم است . زیرا با توسعه ی مراکز کارآفرینی در شهرها و حمایت و هدایت طرح های کارآفرین ، توفیقی بس ستودنی در كشور حاصل می گردد.

       قطعا در این راستا جلب سرمایه های داخلی و خارجی و تدوین دستورالعمل های روان ساز و بهبود فرایندهای اجرایی و ایجاد بنگاههای اقتصادی در هرسه حوزه مذکور، راه را هموارتر می نماید . ضمن اینکه توجه به امر آموزش به عنوان فرایند زمینه ساز اشتغال و مهارت گستر با تربیت مربیان کارآفرین می تواند زمینه ساز توفیقات بیشتر باشد .

     بنابراین توجه و دقت نسبت به آسیب شناسی اشتغال و کارآفرینی ، بهره مندی از تجربیات مفید کار و اشتغال در کشورهای مختلف جهان و تطبیق آن با کشور ایران ، استفاده از نتایج تحقیقات دانشگاهی و پایان نامه های دانشجویی مرتبط و توجه به ظرفیت سنجی اشتغال و بازارهای کا  و شناسایی زمینه های مشاغل دائم و موقت می تواند سازمان را در تدوین فرهنگ مشاغل و شناسایی امور تصدی گری و قابل واگذاری به بخش غیردولتی برابر اصل ۴۴ قانون اساسی موفق نماید .

      به همین منظور برپایی اولین جشنواره ملی کارآفرینان برتر كشور ، می تواند بهترین زمینه ساز جهت ایجاد و توسعه ی بانک اطلاعاتی و مکانیزه کردن خدمات و تسهیلات قابل ارا ئه به کارآفرینان باشد و به پیشرفت پروژه های زود بازده کارآفرین نیز بیانجامد .

        شركت مهد كارآفرينان پگاه پايا با مفید در برنامه ریزی و اجراء جشنواره ها ، همایش ها و سمینارهای مختلف در عرصه های فرهنگ ، هنر ، آموزش، تحقیق و پژوهش و … و این بار بر محور اشتغالزایی و کارآفرینی به عنوان طراح اولین جشنواره ملی کارآفرینان برتر قصد دارد با بهره گیری از همه ی ظرفیت های ممکن به بهترین کیفیت و با حمایت و

نظارت و پشتیبانی و هدایت مستمر وزارت كار و امور اجتماعي براساس نوع و نحوه ی درخواست و تقاضای وزارت و طرح پیوست که به همین منظور توسط این شركت تهیه ، تدوین و تنظیم گردیده اقدام به برگزاری جشنواره ی مذکور نماید .

    لذا از درگاه ایزد متعال برای همه ی دست اندرکاران ، همراهان و همکاران این طرح عظيم ملي ، مزید توفیقات الهی و کسب فیوضات عالی را مسئلت دارم .

اللهم افتح علينا ابواب رحمتک

حسین نورالدین حاج حسینی

مدیر عامل شركت مهدكارآفرينان پگاه پايا

۱-    نحوه اجراء :

         مسلما اجرای طرح اولین جشنواره ی ملی کارآفرینان برتر کشور   به نحوی است که همه ی اهداف مندرج در وظایف کارگروه ها در سه مرحله ی کوتاه مدت ،  میان مدت و بلند مدت دستیافتنی است .

    بی شک توجه به ظرفیت های موجود در سه نهاد عمومی کشور و دقت در اهداف و وظایف سازمانی هریک اعم از:  ۱- قوای سه گانه (دولت ، مجلس شورای اسلامی شهر و قوه قضاییه) . ۲- اقشار اجتماعی (کودکان – نوجوانان – جوانان – زنان – خانواده – سالمندان – نخبگان و فرهیختگان ) . ۳- گروه ها و پایگاه های مردم نهاد (سازمان های غیردولتی ، مساجد ، حسینیه ها و تکایا- هیئات مذهبی – جلسات و محافل قرانی ، خیریه ها – موسسات و شرکت ها و   شورایاری ها) می تواند مجریان و حامیان طرح را در برگزاری هر چه باشکوهتر این جشنواره موفق گرداند.

    فلذا آنچه در ذیل ملاحظه می فرمایید به نحو مجمل نحوه ی اجراء طرح را ارائه می نماید .

۱-۲- درون سازمانی :

        هریک از کارگروه ها موظف به زمینه سازی جهت توانمندسازی ظرفیت های درون سازمان  می باشند تا در کوتاه مدت شاهد رشد و تعالی این ظرفیت باشیم به نحوی که در زمینه های مختلف آموزش-  تفاهم و مشارکت – کارآفرینی و اشتغالزایی و جلب مشارکت درون سازمانی توفیق لازم میسر گردد.

 الف – کلیات

۱- مشخصات :

۱-۱- تعریف طرح : برگزاری جشنواره ملی کارآفرینان برتر موجب می شود تا ضمن جمع آوری اطلاعات لازم براساس موضوع طرح ،شرایط توسعه ی مراکز کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد در کشور بیش از پیش فراهم گردد.

۲-۱- ضرورت و اهمیت طرح: اجراء اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به توصیه های مکرر مقام معظم رهبری و با توجه به موضوعات و وظایف سازمانی آن وزارتخانه در رابطه با کارآفرینی و اشتغالزایی .

۲ – اهداف :

 ۱-۲- ایجاد تفاهم و مشارکت فعال با ارگان ها ، نهادها ، تشکلهای صنفی و اتحادیه ها و بطور کلی                                                                                              تشکلهای کارآفرین .

۳-۲- فراهم سازی زمینه های لازم جهت هم اندیشی مدیران کارآفرین کشور .

۴-۲- مکانیزه کردن خدمات و تسهیلات قابل ارائه به کارآفرینان.

۵-۲- تهیه و تدوین دستورالعمل روان سازی و بهبود ضوابط و مقررات .

۶-۲- فراهم سازی زمینه های لازم جهت جلب و بکارگیری سرمایه های داخلی و خارجی .

۷-۲- امکان برخورداری از تجربیات و نتایج تحقیقات و پژوهش های علمی مفید در زمینه کارآفرینی  و اشتغال در کشورهای جهان و تطبیق آن با کشور .

مراحل اجرايي طرح :

۱-    تشكيل و تاسيس دبيرخانه دائمي جشنواره كارآفرينان كشور

۲-    برگزاري استاني جشنواره به شرح پيوست شماره (۱)

۳-    برگزاري موضوعي جشنواره به شرح پيوست شماره (۲)

۴-    معرفي مجري طرح به كليه دواير دولتي و نهادهاي تحت پوشش و تحت امر آن وزارتخانه در سراسر كشور به نحوي كه كليه دواير دولتي و نهادهاي غير دولتي ، به نحوي احسن با  مجري همكاري نمايند.

۵-    اطلاع رساني در مورد محتواي برنامه ها و نح.ه اجراي آن بر كليه دواير و نهادهاي سازماني (غير دولتي و دولتي )

۶-    شناسايي حاميان تبليغي ، فرهنگي ، آموزشي نمايشگاهي و خدمات جشنواره اي جهت بهبود فعاليت ها و زمينه سازي توسعه كارآفريني و پيشرفت طرح هاي زودبازده .

۷-    برگزاري جلسات هم انديشي با حضور نمايندگان و مديران دواير و نهادهاي تابعه آن وزارت خانه به منظور جلب مشاركت معنادار جهت برگزاري جشنواره هلي استاني كارآفرينان برتر .

۸-    برگزاري دورههاي آموزشي در رابطه با كارآفريني و اشتغالزايي و اهداء لوح و ارائه گواهينامه پايان دوره به شركت كنندگان .

۹-    شناسائي ظرفيت ها و توانمنديهاي استاني و شهرستاني در زمينه كارآفريني و اشتغالزايي.

۱۰-شناسايي ظرفيت هاي بين المللي كار و توسعه كارآفريني و ايجاد اشتغال .

۱۱- ارتباط با مراكز كارآفريني برتر دنيا و تطبيق ان با ظرفيت هاي كشور .

۱۲-ايجاد شبكه سراسري كارآفرينان برتر ايران اسلامي .

۱۳-پرورش و آموزش مربيان مهارت آموز كارآفرين در سطح كشور براساس فرآيند آموزشي كارآفريني و مهارت آموزي به منظور بسط و توسعه و پيشرفت طرح هاي زودبازده و تدوين فرهنگ مشاغل كوتاه مدت  و بلند مدت .

نتايج بدست آمده برنامه ها و طرح هاي قابل اجرا در جشنواره :

برنامه ها ، طرح ها و افق و محصولات پيش بيني شده در طرح اولين جشنواره ملي كارآفرينان برتر ايران اسلامي :

ü     طرح كارآفريني خانگي و خانواده

ü     ايجاد نشريه كارآفريني

ü     توليد محصولات كار آفريني

ü     ايجاد هماهنگي و هم انديشي مديران كارآفريني استاني

ü     طرح نظارت و ارزيابي دفاتر كارآفريني استانها

ü     طرح هماهنگي ، تفاهم و مشاركت  با ارگانها و نهادها

ü     طرح هماهنگي ، تفاهم و مشاركت  با تشكلهاي صنفي و اتحاديه ها

ü     طرح كار آموزي و كارورزي فارغ التحصيلان

ü     طرح توسعه مراكز كارآفريني در شهرها

ü     طرح  حمايت و هدايت طرح حهاي كارآفذين

ü     طرح باشگاه و خانه كارآفرينان كشور

ü     طرح راهنماي سرمايه گذاري و كار افرينان كشور

ü     طرح شركتهاي تعاوني توسعه و كارآفرينان كشور

ü     طرح شركتهاي مادر تخصصي در استانمها و مناطق و شهرها

ü     طرح ارزيابي و سنجش راهبردهاي جذب منافع داخلي و خارجي

ü     تهيه و راه اندازي صفحه وب راجع به كارآفريني و سرمايه گذاري در وب سايت رسمس

ü     اضلاح قوانين و مقررات

ü     جمع آوري اطلاعات جويندگان كا با همكاري دفاتر كاريابي خصوصي

ü     برگزاري دوره هاي تربيت مربي كارآفرني

ü     هماهنگي ، تعامل و تنظيم تفاهم نامه همكاري با دستگاه ها و سازمانهاي ( هم پوشاني فعايتها ، ايجاد ظرفيتهاي مورد نياز و توسعه فعاليتهاي اشتغال )

 پيوست شماره (۱)

كارآفرينان سفيدپوش (پزشكان ، پرستاران ، داروسازان )

روزجهاني بهداشت

نيروي مسلح كارآفرين نظامي

يكي از روزهاي ارتش

شهروند كارآفرين

روز شوراها

كارگر آفريني

روز جهاني كارو كارگر

معلم كارآفرين

روز معلم

طبيعت گر و گردشگر كارآفرين

روز زمين پاك

هنرمند كارآفرين

تبليغين كارآفرين

روز تبليغ و اطلاع رساني

حقوقدان (وكلا و قضات ) كارآفرين

روز قوه قضائيه

صنعت گر كارآفرين

روز صنعت و معدن

زن كارآفرين

روز زن

خبرنگار ، اصحاب رسانه كارآفرين( تبليغات و مطبوعات )

روز خبرنگار

جانباز و ايارگر كارآفرين

روز جانباز

سازانها و نهاد كارآفرين

هفته دولت

عشاير كارآفرين

روز تعاون

فارغ التحصيلان و دانش آموختگان كارآفرين

روز دانشجو

سالمند كارآفرين

روز جهاني سالمند

پليس كارآفرين

روز نيروي انتظامي

ورزشكار كارآفرين

روز تربيت بدني و ورزش

تاجر ، صادراتي كارآفرين

روز صادرات

دانش آموز كارآفرين

روز دانش آموز

روستايي كارآفرين

روز خودكفايي

بسيجي كارآفرين

روز بسيج مستضعفين

خانه و خانواده كارآفرين

روز خانواده

انقلاب اسلامي كارآفرين

دهه فجر

جشنواره  جشنواره ها

برترين هاي ۲۵ جشنواره فوق