سودابه سازمند

–  فارغ التحصیل رشته  پیراپزشکی
– دارای مدرک ، مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای
– دارنده گواهینامه گریم و چهره پردازی معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
– دارنده گواهینامه معتبر از جهاد دانشگاهی تهران، دانشگاه علوم و فنون دمشق
سوریه و MC آکادمی
– دارنده گواهینامه مدیریت فنی گردشگری
– سایرسوابق :معلم ،  خیاط حرفه ای ،  مربی ،  متخصص سلامت و بهداشت
و مدیر گردشگری

قائم مقام مدیرعامل شرکت بین المللی مهدکارآفرینان پگاه پایا «مکاپ»
مدیریت نخستین آموزشگاه مراقبت زیبایی ایرانی اسلامی کشور